Среща за старт на проекта “F.I.R.E. – From Idea to Reality & Exsicution” в Претория, Южна Африка

     От 7 до 12 януари в Южна Африка се проведе среща на лидерите на участващите организации по проекта “F.I.R.E. – From Idea to Reality & Exsicution”. Целта на срещата бе да се уточни плана за работа, профила на участниците и как да се предотвратят ситуации, които биха могли да забавят или попречат на изпълнението на планираните дейности.

     С три от организациите се срещаме и ще работим за първи път, като две от тях (от Уганда и Южна Африка) влизат за първи път в програмата Еразъм+. Вълнуваме се като при всяко начало. Очакваш да се случат много неща, вложил си много надежди. Надяваме се на ползотворно партньорство за всички ни. Проектът е доста амбициозен, но вярваме че ще справим. Продължаваме работата си с колегите от Танзания – Chamwino Arts Center. Ще продължим да работим с младежите, които бяха доброволци при нас по различни проекти.

     Консорциумът от партньори е съставен от организации с дългогодишен опит в работа с млади хора. Познаваме проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени те, и търсим начини тези млади хора около нас да виждат смисъл и да участват в обществения живот, вместо да тръгнат по пътя на търсене на лесни и бързи пари. Факт е, че големи НПО-ии са на място в Африка и Азия и организират обучения, адресирани към проблеми като хигиена, превенция на заболявания и ранна бременност. Но ясно се очертава липсата на умения за управление и комуникация. Дори организации с над 7 години история, заявяват трудности при генериране на алтернативни решения, в осигуряване на подкрепа и ресурси за справянето с проблемите на развитието, в т.ч. и на техните организации и екипи. Инвестирано е в потенциала на немалко на брой хора, в университетите им също се опитват да са в крак с времето и да обучават специалисти и учители. Но като цяло НПО сектора има нужда от компетенции, които да им помогнат да се ангажират в реален диалог и съвместно да работят с останалите социални играчи:  правителството, медиите, институциите, бизнеса.

     Проектът ни ще идентифицира необходимия минимум икономически, комуникационни и управленски компетенции, които са необходими на социалните активисти. Ще предложи програма, която да им помогне да работят по-ефективно. Освен това ще направим прехода от обучения на живо към създаване на инструмент за дистанционно обучение, за да е в услуга и за хора, които нямат финансовия ресурс за обучение или са на места, където липсват доставчици на обучителни услуги.

    Целта ни е да създадем програма, която [1] може да бъде приложена в по-широк контекст (към работещи не само с млади хора), а изобщо към социални активисти.  Особено важен елемент за гражданското общество е развитие на активни и социално ангажирани хора. С проектът ще предоставим възможност тези хора да получат знания: как да се само организират и да организират общността си, как да планират и реализират промяната и как да я комуникират (един немаловажен проблем дори за гениалните умове). Очевидно е, че проблемите в живота ни не могат да бъдат решени с магическа пръчка, нито до момента е намерена формула в която правителството на някоя държава е успяло да ги реши бързо и веднага. Ключът за успеха всъщност е в общите усилия на всички социални актьори, вкл. и отделния човек иницииращ някаква промяна.

      Няма да влизаме в анализ колко е важен НПО сектора. Ще отбележим обаче, че много хора са готови да поемат риска, но не са в състояние да изградят устойчива структура, главно поради липсата на подходящи компетенции за развитие и комуникация. Много често липсата на средства за обучение е другия сериозен проблем. Следователно, един прекрасен начин това да се случи е достъпа до обучение чрез използване на информационните и комуникационни технологии.

     Днес повечето хора ползват мобилни телефони и интернет. Въпрос не само на социален статус, но и необходима част от живота се превръщат мобилните телефони. (За пример: в Уганда и Танзания с мобилните телефони се пазарува, банкира, плащат се сметки за комунални услуги). Наличието на смартфони, таблети лаптопи, всичко това създава условия за доставка на учебно съдържание навсякъде и по всяко време. Ако е подходящо разработено – то може да се превърне в ценен ресурс. Вярваме че с помощта на този проект [2] могат да се решат по иновативен начин проблеми с образованието и развитието (не само в Африка и Азия между впрочем). С подходящо образователно съдържание, с предоставянето на възможност за нов начин да учим, със сигурност ще сме от полза за хората.

       Проектът се финансира по програма Еразъм+ на ЕС, Ключова дейност 2: Развитие капаците в областта на младежта

В партньорство на 5 организации от Европа, Азия, Африка:

Open Space Foundation (Bulgaria), Chamwino Arts Center (Tanzania), Center for the Advancement of Citizenry Participation in Inter (South Africa), Child Life Network (Uganda), Disha International Trust Foundation (India)