Откриваща среща в София по проект “Наследена култура”

На 10 и 11 март 2023 г. в София се проведе откриваща среща по проект “Inherited Culture” (Наследена култура).

Проектът предвижда 130 доброволци да бъдат ангажирани през 2023, 2024 и 2025 г. на 3 различни локации в България.

Общата цел на проекта е опазване на културното наследство: възстановяване на културната инфраструктура, тестване на нови междукултурни подходи към наследството и неговото популяризиране.

В нашата работа ще обхванем следните теми:

– Нашето общо културно наследство с уроците, които трябва да знаем и помним;

– Нашето чувство за принадлежност и как то е свързано с толерантност и приемане на разнообразието;

– „Да помним“ или „Радикализация“ ще бъдат посланията към бъдещето на Европа?

Като се има предвид въздействието, което войната в Украйна оказва върху нашите човешки взаимоотношения, огромните мигрантски вълни и щетите, които са нанесени върху красивите Украински градове и паметници, проект дава шанс за младите хора да намерят безопасно пространство за дискусии и отражения на историята и нейните уроци. „Наследена култура“ е проект за разбирането на нашите общи културни корени и богатство, за да бъдем заедно и да си помагаме.

В срещата участваха представители на партньорските ни организации от Испания, Италия, Полша, Гърция, Латвия, Турция, Нидерландия и Франция. Бяха обсъдени: задачите, които доброволците ще изпълняват, профил на участниците, какви са краткосрочните и дългосрочните цели на партньорството и на доброволческите дейности, какви мерки ще използваме за популяризиране на нашата работа и постиженията ни. Всеки от партньорите е с дългогодишен опит в работа с доброволци. В екипите ни имаме сътрудници, които са били доброволци и са приели доброволчеството за своя лична мисия.

Специален сайт за проекта ще представя текущите ни резултати, както и възможности за участие.

 

Проектът се реализира в партньорството на:

OPEN SPACE foundation (BG)

ASOCIACION PATNIA (SP)

STICHTING UCDEAN (NL)

MOH Ente del Terzo Settore (IT)

CENTRUM HORYZONTY (PL)

Jauniesu organizacija “Ligzda” (LV)

ASOCIACION JUVENIL INTERCAMBIA (SP)

AKDOSD (TR)

TERA-MAISON DE L’EUROPE DE LA CHARENTE (FR)

Финансира се по програма Европейски Корпус за Солидарност – Доброволчество в об;асти с висок приоритет