Kонкурс за ИДЕИ за РИСУНКИ ВЪРХУ ПЕЙКИ | 10.06.2014

Фондация OPEN SPACE, Столична община – район Възраждане, Издателство СИЕЛА обявяват конкурс за ИДЕИ за РИСУНКИ ВЪРХУ ПЕЙКИ: „Пейките на OPEN BOOK”

peikiРЕГЛАМЕНТ:

– идеите трябва да отразяват герои / сюжети от книги;
– идеите могат да бъдат рисунки или колажи, направени върху лист хартия (А4), сканирани, или в дигитален формат /PDF, GPG/;
– всеки участник може да изпрати неограничен брой идеи, в това число и серия от идеи, свързани с едно литературно произведение;

Творбите трябва да са придружени от следната информация:

1/ за автора на рисунката/те – трите имена, адрес, телефон, e-mail за контакти
2/ върху коя книга/литературно произведение е рисунката.

КРАЕН СРОК ЗА УЧАСТИЕ: 10 юли 2014 г.

Предложенията изпращайте на адрес: гр.София 1202, ул.Индустриална 9 – „За конкурса „Пейките на OPEN BOOK”, както и на e-mail: info@openspacebg.com

Участващите в конкурса идеи ще бъдат публикувани на уебстраницата на Фондация „ОPEN SPACE” – www.openspacebg.com, в секцията „OPEN BOOK” – пространство за споделяне на вдъхновения от книги.

Комисия в състав представители на Фондация „ОPEN SPACE“, Столична община – район Възраждане и издателство „СИЕЛА“ ще определят, кои от проектите да бъдат изработени в реална среда в парка, пресечна точка на ул.Опълченска и ул.Пиротска в гр.София.

Отличените автори ще бъдат включени към информационна кампания по проекта, която ще се проведе в периода 01 август – 30 ноември 2014 г. на територията на София и книжарници в страната.

Всички участници ще получат грамоти за участие и информационни материали, а за избраните идеи за реализация, ще има и предметни награди/ваучери за покупка.