Последен шанс да се включиш в проекта ни в Египет

15 Ноември 2018 – 15 Юли 2019, в Кайро, Египет

позиция за доброволец по програма ЕДС от България

Краен срок: 10 ноември 2018

Научете повече за Европейска Доброволческа служба: https://europeanvoluntaryservice.org/whatis-evs/

———————————————————————————————————————————–

Проект OPEN LIBRARY – доброволческа дейност, осигуряваща младежко участие и пригодност за заетост, дългосрочен проект за доброволческа дейност по програма Еразъм + (ЕДС)
15 Ноември 2018 – 15 юли 2019 г.,
Място на дейностите: в Кайро, Египет
Участващи страни: България, Египет
Краен срок за кандидатстване: не по-късно от 10 ноември 2018 г.

———————————————————————————————————————————-

С удоволствие съобщаваме, че този проект е одобрен!
Търсим младежи, готови да учат и да се развиват.  Елате и се присъединете към нашия екип!
Прочетете внимателно информацията по-долу и кандидатствайте сега!
OPEN LIBRARY – е доброволческа дейност за включване на млади хора и подпомагаща тяхната пригодност за заетост.
Фондация “
Open Space” търси доброволец, който да е силно мотивирани и желае да прекара 8 месеца в Кайро, Египет.

Какво са задачите?  Накратко, вие ще:
• участвате в процеса на подбор на легенди и митове от България;
• превеждате легенди и митове от различни страни от английски на български език;
• записвате на аудио файлове на легенди и митове от различни страни;
• участвате в процеса на тестване и адаптиране на аудио и текстови файлове с легенди и митове от различни страни;

Освен това ще подкрепяте ежедневната ни работа в офиса:
• ще бъдете запознати с посрещащата организация и ще бъдете обучени как тя работи;

• ще научите различни аспекти от организационната работа от своя наставник и ръководител;
• ще получите подкрепа, за да определите каква е целта, която искате да постигнете за този период на ЕДС;
• ще помагате на посрещащата ви организация за реклама на техните дейности – в социалните мрежи, блогът на организацията и др. комуникацонни канали;
да помагате в административната работа в офиса (наричаме го FUN-администрация!) и в развитието на офиса като co-working space;
• да се обучавате в организирането на събития и да организирате своето;

Като ни помагате и участвате в изброеното по-горе, ще упражнявате и развивате важни умения и компетенции като:

• създаване на мрежи и подкрепа на местни НПО;
• организиране на събития – семинари, обучения, семинари, обществени събития, дискусии;
• посрещане на местни младежи и насърчаване на възможностите за мобилност в ЕС;
• езикови курсове (ще изучавате арабски език, и можете да водите курсове по български или английски език, по ваше желание);
• насърчаване на доброволчеството в локален контекст;
• насърчаване на неформалното образование, учене през целия живот;
• как да развиете свои медиен проект (в социални мрежи, уеб страница, писане на блогове, посещения в училища, центрове, работещи с емигранти и организации);
• управление и координация на проекта;
• проектиране и писане на проекти;
• лидерство;
• сътрудничество;
• разрешаване на проблем;
• критично мислене;
• стратегическо планиране и още!

Вие ще бъдете под наблюдение и наставничество по начин, по който ще ви позволи да зададете свои собствени цели и да научите, практикувате, развивате и овладеете някои важни житейски умения и компетенции като: работа в екип, сътрудничество, учене за учене, управление на времето, комуникационни и треньорски умения,

и много други!
Искаме да ви обучим в нещата, които ви вълнуват, но и да правите трансфер на компетенциите и в други области на работа и живота. Да  се обучавате и да израствате в личен и професионален план.

Профил на участниците

• 18-30 години;
• безработни или в риск от безработица;
• в преход между две образователни нива или образование и кариера;
• имат по-малко възможности, включително и тези, които имат проблематичен социален или културен произход;

През тези 8 месеца ще сте доброволец на пълен работен ден с график от 35 часа седмично.
Почивни дни: доброволците получават два последователни почивни дни седмично (петък и събота) + два допълнителни дни за почивка всеки месец. В случай, че доброволецът работи извънредно, има право да получи компенсация за тези часове.

——————————————————————————————————————————–
Важно!

Прочетете внимателно документите, които Европейската комисия е разписала. Те съдържат важни подробности.
EVS Charter
Welcome letter volunteer

What to expect from EVS

CIGNA-eacea_info_brochure_en_0
CIGNA-eacea_info_descrben_en

Това е дългосрочна мобилност за доброволчески дейности, финансирана по програма “Еразъм +”.
Това изисква ангажираност по време и след приключване на проекта ви в Кайро. Ще бъдете помолени да организирате последващи дейности, след прибирането ви у дома.

Запознайте се с цялата предоставена информация преди да изпратите документите си за кандидатстване.

Такса за участие: НЯМА. Програма “Еразъм +” покрива участието ви този проект.

Транспортни разходи: програмата ви осигурява 275 евро за пътуването ви до там и обратно. В рамките на престоя ви ще имате осигурено настаняване, пари за храна, джобни и за транспорт на територията на Кайро.

Кандидатсвайте СЕГА, като ни изпратите вашето CV и мотивационно писмо. Краен срок за кандидатстване: 10 ноември 2018 г.

Нашата уебстраница: www.openspacebg.com  

Ако имате въпроси, свържете се с нас на: info@openspacebg.com

За да сте информирани, запишете се за нашия бюлетин.