Медийна грамотност – тренинг курс в Дания

Преди дни в Дания се проведе тренинг курс за хора активни в младежкия сектор на тема Критично мислене и медийна грамотност. Тренингът се организира от Copenhagen Youth Network – Дания, с финансовата подкрепа на програма Еразъм+ на ЕС.

Програмата на тренинга бе добре балансирана между нови знания и практически задачи. Тренерът Paul Smulski впечатли с богатата си обща култура, задълбочени познания в много области и много интересен преход между формалното и неформалното образование.

Разгледани бяха теми свързани с бежанците в различни европейски страни и в света и как тя е представена в медиите. Чрез развиване на умения за критично мислене участниците се учихме как да идентифицираме заблуди с предубедено медийно съдържание. В тренинга участваха представители на 15 Европейски страни, което позволи да се случи интересен обмен на информация. Споделяха се проблеми и как те се отразяват в медиите във всяка от страните участници.

Полезно в тренинга бе и разговорът за програма Еразъм+ и как да се развият последващи проекти по темата. Важно е да се работи за развитие на медийна грамотност и мултиплицитането на знанията от този тренинг е нещо, което трябва да бъде използвано. Голяма част от участниците споделиха че за първи път участват в тренинг курс, но са доволни от преживяното и новата информация. За нас от Open Space – още повече. Наскоро приключил наш проект ‘Freedom of (Hate) Speech” бе птличен като добра практика от Националната агенция в България. Смятаме да продължим да работим по темата и в лицето на екипа на Copenhagen Youth Network – Дания и специално на тренера Paul Smulski смятаме че имаме много подходящ партньор, с който да надградим и да продължим развитието на проекта. Благодарни сме за този тренинг! За нашите двама представители информацията и инструментите, които Paul Smulski представи са полезни и определено ще се използват. Предстоят ни тренинги на екипа студенти по журналистика с които работим от 2017 година и с младежкия екип, с който създаваме радио-подкастове. Медийната грамотност е много важна в наши дни. В морето от свободно словоизлияние да можеш да разпознаваш подвеждаща информация е повече от необходимо.

Благодарим на Paul Smulski и Copenhagen Youth Network – Дания за прекрасния тренинг!