Младежки обмен 31 март – 7 април

36 младежи + 12 младежки лидери от Испания, Италия, Азербайджан, Грузия, Турция и България се срещат в България, за да споделят как прекарват свободното си време, какво четат и какво ги вдъхновява. Фкусът е споделяне на книги, комикси, любими герои, творческо писане и оживяване на любими книги и измисляне на собствени такива. 

Проекта се финансира по програма “Еразъм +” – Ключова дейност 1: Образователна мобилност на граждани.