Обява: търси се експерт външен мониторинг за проект “Алтернативи за свободнто време”

Фондация “Опън спейс” търси да наеме организация / експерт с опит в реализиране на младежки дейности и работа по проекти за нуждите от външен мониторинг по проект “Алтернативи за свободнто време”, номер на договора 115/24.11.2014 г. финасиран по програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕЕА.

Задание за извършване на услуга външен мониторинг, можете да изтеглите от тук

Необходими документи:

1/ биография на експерта/ти, от която да е видно опита в областта на реализиране на младежки дейности и работа по проекти;

2/ копие от документи, доказващи тази експертиза;

3/ ценова оферта;

Срок за кандидатстване: 20.12.2015 г.

Срок за изпълнение на задачите по мониторинга: 10.01.2015 – 20.12.2015 г.

Документите се изпращам на e-mail: info@openspacebg.com