Обучителна визита в София

Една прекрасна седмица на споделяне и разговори за простраството, в което живеем с колеги от партньорски организации.

Посещението им в София е с цел да се запознаят с проектите на Фондация Опън Спейс, чрез които не просто променяме средата, но и провокираме все повече хора да участват в този процес. В рамките на срещата колегите се запознаха с млади художници работили в Детска болница и Детска поликлиника в гр.София, където от 2015 година са нарисувани над 35 стени. Интерсно предложения бе дадено от колегата от Унгария – как да обединим галерията, създадена там. Втората част на проекта бе посещение на парковете в София, където рисуваме пейки, като представяме на тях любими книги. Срещата с младежи със зависимости (обитаващи първата градинка в която започнахме – парка “Свети Никола на ул.Опълчеснска и Пиротска) предизвика широка дискусия за навиците на тези младежи, техните виждания за живота и как възприемат ролята си в рисуването на “тяхното пространство”. На пл.Славейков – където вече приключихме всички 6 пейки с формата на лавици от истинска библиотека, всеки от участниците потърси своите любими книги и се снима с тях. Макар и на български език – кориците на книгите са направени 1:1, което позволи лесно разпознаване на книгата и възторг в нейното разпознаване.

Посещението на терен и разговорите с художниците, вдъхновиха колегите за идеи как проекта да бъде развит и приложен и в техните държави. Споделени бяха практики от техните градове. А като следващи задачи си поставихме:

1/ да създадем едно място в мрежата, в което да споделяме подобни интересни модели от всички наши пътувания и откривателства;

2/ да се обсъдят с организациите им реалността и ресурсите им и да се започне планиране на дейности за трансфер на идеи и практики. Екипът на Опън Спейс е на разоложение да споделя – моделът си за работа, контакти, документи, които биха помогнали по всякакъв начин този трансфер младите художници да допринасят за средата си и да популяризират таланта си.

Обучителната визита се реализира по програма “Еразъм+” на ЕС, КА1 – Мобилност на младежки работници. Обектите, които бяха разгледани са такива блаогодарение на подкрепата на Столична програма “Култура”,Програмата за подкрепа ан НПО в България, финансирана по финансовия механизъм на ЕЕА 2009 – 2014 и частни дарители и спомоществуватели.