Он-лайн представяне на новия App F.I.R.E.: възможности за учене на всякъде където сте

By September 15, 2020Новини

Он-лайн представяне на новото приложение за мобилни телефони F.I.R.E.

Фондация “Опън Спейс” кани заинтересовани страни на он-лайн представяне на нови инструмент за учене. Обучителни материли в помощ на активни граждани и ангажираните в НПО сектора, позволяват да развиете своя управленски и оперативен капацитет.

Предлагаме 3 обучителни модула: Лидерство, Проектно планиране и Изкуството на комуникацията, обединяващи експертния опит на колеги от НПО и бизнес сектора. Включени са много примери от реалността.

Приложението F.I.R.E. позволява да учите на всякъде където сте. Всеки модул е разделен на подтеми, които ще ви отнемат около 15 до 20 мин. всяка. На финала на всеки модул можете да проверите своите знания и да поръчате сертификат.

Ще ви очакваме он-лайн в ZOOM пространството.

Как да се включите? Изтеглете ZOOM на компютъра си – от тук.

Необходими са ви:

Meeting ID: 884 2196 3296
Passcode: 808297

Кога: 22.09.2020 (вторник), 11:00 – 12:00 ч.

Приложението бе разработено в рамките на проектът FIRE – From Idea to Reality & Execution / От Идеята до Реалността и Изпълнението, финансиран по Европейската програма “Ерасъм+”, Ключова дейност 2: развитие капацитет в областта на младежта

Партньори: