И през тази година продължава грижата ни за пейките-книги в София. 75 пейки изрисувани от млади художници ще бъдат реставрирани с подкрепата на Столична програма Култура 2016, а нови 25 ще бъдат изрисувани. Гърбовете на останалите 5 кръга на пл.Славейков, пред Столична библиотека ще бъдат превърнати в тематични библиотеки, като се подготвя специална селекция от заглавия на детски книги, български автори и научни разработки.

Партньори през новия сезон са: “Център за културни инициативи и културни изследвания в областта на културното наследство” и Сдружение за градски читални, познати ни с прекрасната “Читалня” в градинката пред Народния театър. С финансоват аподкрепа на Столична програма култура 2016