Родителска среща за клубове по инетереси в гр.Велики Преслав

С удоволствие ви съобщаваме, че Творческа работилница “Сръчни ръце” и Литературен клуб “Слово” започват да формират своите работни групи.

Творчески клуб “Сръчни ръце” набира деца от 7 до 14 години,

а Литературен клуб “Слово” набира деца от 10 до 18 години, с които ще работи в две отделни възрастови групи!

Можете да се записвате (или да записвате децата си) до края на тази седмица.

  • Записванията за Творчески клуб “Сръчни ръце” се осъществяват след разговор с Петя Калева (ръководител на групата) – 0898318628;
  • Записванията за Литературен клуб “Слово” ще се случват след разговор с Павлина Димитрова (ръководител на групата) – 0894527678. Очакваме ви!

Участието в клубовете е безплатно.

Работата в клубовете се случва по програмата ни “Алтернативи във Велики Преслав” с финансовата подкрепа за реновиниране на помещението и материали за работа осигурени от Национална програма за младежта 2016-2020 на Министерство на младежта и спорта, и доброволческия труд на Петя Калева и Павлина Димитрова.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта
Проект “Алтернативи в гр.Велики Преслав”
Номер на договора:  25-00-56/17.09.2018