Покана за участие в Обучение по програма “Алтернативи в гр.Велики Преслав”

Фондация “Опън Спейс” отправя покана за участие в обучение по проектно планиране, изпълнение и отчитане. 

 

Цел на обучението е да запознае участниците с: 

  • етапите на проектното планиране и изпълнение;
  • изработване на бизнес план;
  • добри практики; 
  • принципа на гражданското участие, защита на права и механизми за сдружаване и самоорганизиране.

В рамките на обучението младежите ще развият компетенции да: 

  • презентират идеята си пред група; 
  • привличат съмишленици за кауза; 
  • планират стъпка по стъпка идеята си;
  • анализират ресурси, способности, условия на средата, и да планират нуждата си от обучение и развитие. 

В края на обучението ще знаят КАК да кандидатстват за финансиране по нашата програма и ще могат да получат: – финансиране, – логистична и – експертна подкрепа от екипа ни. 

Обучението ще се проведе в края на септември в гр.Велики Преслав.

 

Участници: младежи от гр.Велики Преслав и региона, възраст 18 – 29 год. 

 

За участие в ОБУЧЕНИЕТО: попълете РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА в срок до 30/09/2018 г

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
Национална програма за младежта (2016-2020),
Министерство на младежта и спорта
Име на проекта “Алтернативи в гр.Велики Преслав”
Номер на договора:  НПМ-035-П2-ТО3