Познаваме ли си правата? | 23 април

Днешната ни тема е продуктувана от некоректното отношение на националния ни превозвач Bulgariа Air. Публикуваме тук отворено писмо до превозвача: 

Отнoшението им решихме, че заслужава да бъде окичено с темата #Човешко престъпление. Някак не е коректно да променят “правилата” си в движение. И без друго плащаме неоправдано скъпи билети. Малко коректност в отношенията не би навредила!

Проектът “Алтернативи за свободното време” се случва благодарение на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014