Преобразяване на пространството | 9 – 10 май

“АлТернаТивец” в действие:

Lidia_project

Идеята на Лидия е пространството около блок 34А в кв.Свобода да се превърне в уютно място за релакс и срещи със съседите.

През двата почивни дни – 9 и 10 май ще се почисти терена, ще са засадят цветни лехи, малко боя на метални съоръжения, но най-предизвикателното е как да се оползотворят стари/непотребни вече) материали. 

КЪДЕ: жк. Свобода бл.34 А
КОГА: 9 – 10 май | 10:00 – 18:00

Акцията е част от проект „Алтернативи за свободното време“ на Фондация „Open Space”.
Финансира се по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.