Пресконференция за обявяване на календара от събития и проекти по програма “Алтернативи в гр.Велики Преслав”

By November 22, 2018Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

за обявяване на календара от събития и проекти

по програма “Алтернативи в гр.Велики Преслав” 

На 27 ноември 2018 г. (вторник) от 10:30 ч. 

в Регионална Библиотека гр. Велики Преслав 

ще се проведе пресконференция, на която Фондация “Опън Спейс” ще обяви проектите, които ще бъдат подкрепени в рамките на Сезон 3 на програма “Алтернативи Велики Преслав”. Няколко инициативи на млади хора от града ще бъдат подкрепени финансово и логистично през периода ноември 2018 – март 2019 г. и ще се реализират на територията на Община Велики Преслав.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-56/17.09.2018

 

За контакти: Виолета Иванова – 0876 692 753

e-mail: info@openspacebg.com

 

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа
на Национална Програма за младежта (2016 – 2020),
Министерство на младежта и спорта,
Проект “Алтернативи в гр.Велики Преслав”
Договор № 25-00-56/17.09.2018