Проектът F.I.R.E. (От Идеята до Реалността и Случването) или напредъка на нашите екипи

Няколко интересни неща се случиха тази седмица:

  • Българската организация “OPEN SPACE” foundation подписа договор с TELUS International и започва работа в един от кварталите на гр.София за съвместна работа с българската и ромска общност там за промяна на средата и настроението в двете групи. Двете общности там живеят врата до врата, но далеч не чувстват себе си като добри съседи. Проектът е иницииран от младежи, с които екипът ни работи от миналата година и има за цел облагородяване на средата в квартала и създаване на 3 инсталации в пространствата в квартала, които да представят елементи от българската и ромската култура. Инициаторът Пламен Бешков описа идеята си в конкретно проектно-предложение, което изпрати за финансиране към Обществен борд на TELUS International в България. В резултат на участието си в обучение от цикъла ни F.I.R.E. – From Idea to Reality and Execution, които се финансира по програма Еразъм+ на ЕС, ключова дейност 2: развитие на капацитета в областта на младежта, Пламен е мотивиран и иска да реализира и други свои идеи за промяна на живота в България. Вчера представи официално в кратко видео стратегията си за обучение на възрастни хора за работа в Интернет. Ще видим как тази идея може да бъде реализирана. 
  • На 9 май – колегите от Chamwino Arts Center (CAC) в Танзания спечелиха приз за организация, предоставяща най-добри обществени услуги в Танзания в 5-то по ред издание на конкурса, които традиционно се организира в Танзания. Наградата е признание за мисията, на която са се посветили колегите и реалните дейности, които правят в тяхната общност. След три-дневните представяния пред посетители от университетските общности в Дар ес Салем и посетители от страната, интересът към CAC видимо се променя. Фестивалът за традицинна музика (който тази година ще има своето 11 издание: ), програмата им за запис и предсатвяне на местния фолклор и култура, и в добавка работата им по настоящия проект F.I.R.E., в който си партнират с оргаанизации от още 4 държави предизвиква вниманието на хората.

Участието на екипите ни в цикъл от обучения, посветени на темите лидерстов и как да работим с публика и да представяме своите идеи по атрактивен и запомнящ се начин, дава отражение и в още една държава от нашето партньорство:

  • Уганда, където в момента се провежда традиционната за екипа им “Менторска седмица”. В рамките на няколко дни екипът на ChildrenLife Network Uganda работи с млади хора от общността. Обсъждат се различни теми: какво е конструктивно гражданство или защо лидерството трябва да се разглежда като покана за обществено значими каузи; престъпността, и как да се осигури закрила за жертвите или да се предотвратяват нарушения; включително и работа с момичета за превенция на ранно забременяване и рискови поведения (вкл.проституция). Колегите от Уганда споделиха че тренингите, които проектът F.I.R.E. е предоставил на екипите им са им помагали да направят SWOT анализ за предстоящата менторска седмица и да подобрят организацията на работата си. Осъзнали са какъв тип дейности могат да продължат да предлагат в общността си, как да ги подобряват и развиват. Анализът им е помогнат да оценят и въздействието на програмата върху живота им през предходните години, което ги мотивира да планират и следващите си дейности.

Следим какво се случва и в останалите партьорите по проекта. Чувстваме се мотивирани и готови за нови действия. Виждаме промяна – както в екипите си, така и в реакциите на хората, с които работим. А самата обучителна програма по проекта F.I.R.E. в момента се подготвя за споделяне за свободно ползване в мрежата. Темите: Лидерство, Управление на Проектен цикъл и Как да комуникираме идеите, работата и резултатите си ще бъдат адаптирани като обучителни материали за самостоятелно ползване с конкретни казуси и примери от практиката. Планираме да ги преведем и на няколко езика: суахили, хинди и африкан, за да са достъпни до по-голям кръг потребители на трите конктинента на които работим.

Проектът F.I.R.E. се реализира с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС, ключова дейност 2: развитие на капацитета в областта на младежта.