Открита лекция на д-р Кедмон Мапана в УНСС

На открита лекция в УНСС д-р Кедмон Мапана – представител на партньорската ни организация от Танзания “Chamwino Arts Center” говори пред преподаватели и студенти за образованието в Танзания, предизвикателствата пред студентите след завършване на следването им, и какви програми съществуват в Танзания за насърчаване на повече млади хора са се образоват. На събитието присъствaха доц. д-р Пламен Ралчев, заместник-ръководител на катедра „Международни отношения“, доц. д-р Мариа Бакалова – заместник-декан по НИД, доц. д-р Антонина Хабова и доц. д-р Елизабет Йонева (от същата катедра), с които по-късно д-р Мапана разговаря за възможно партньорство между Университета за национално и световно стопанство България и Университета в Дар ес Салаам Танзания.

Гостуването на д-р Кедмон Мапана в България е по повод обучение “Изкуството на комуникацията” част от проекта ни “F.I.R.E. – From Idea to Reality & Exsicution” финансирано по Европейската програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2: Развитие капацитета в областта на младежта

in a partnership of: