Възстановяване публичното пространство във Военна Рампа (бежански лагер)

В онсовата на идеята за проектът стои концепцията “Счупен прозрец” (въздействието на градския пейзаж и градската среда върху по-високите нива на престъпност и антисоциално поведение), както и UNHCR’s Global Public Space Program. Целта е да се работи с негативните тенденции в лагер за настаняване на емигранти, като се гледа на пространството като на споделено пространство и се въвличат самите бежанците (обитатателите) в подобряване на условията им на живот.

Идеята на проекта тръгва и е разработена от Синтия (Cynthia Garibay), Федерик (Federica Piga) и Нина Стоянова, активни доброволци в центъра за настаняване Военна рампа София. Проектът се финансира от фонд за бежанците на SCI International и е част от кампанията за повишаване на осведомеността за търсещите убежище и бежанците! Художественият елемент на проекта става възможвн благодарение на художници от Open Space Foundation. Държавната агенция за бежанците също доприняса за проекта, като подкрепят идеята финансово.

Към галерията:

Дейности:

Ден 1: с повече от 40 местни и бежанските доброволци – денят е посветен на почистването на детската площадка и задния двор, залите и стените, водещи до класната стая.
Ден 2, 3, 4: Дни на артистична намеса: Заедно с Open Space Foundation Sofia са създадени: една черна дъска на стената, където децата могат да практикуват наученото по време на часовете и стенопис (над 40 кв.м), представящ деца-бежанци, тяхното пътуване и добавяне на образователна стойност на пространството, което води до класната стая.


Успехът:

По време на проекта се случи не просто артистична намеса. Наблюдаваха се съвместни усилия за подобряване на условията на живот на бежанците от страна на местните жители (от гр.София), за да разберат по-добре лицето на бежанеца, неговите затруднения не само в България, но и през цялото му пътуване до България. Взаимното разбиране, както и солидарността и работа в общността, силно повлиява както местните хора, така и участвалите бежанци. Търсената промяна за възприемане на “другостта” от местните хора, но и същевременно да се работи за по-осезаемата цел: подобряване на условията на бежанския лагер със участието на обитателите му.

Проект се случи с подкрепата на Бежанския фонд, CVS, Европейската програма “Еразъм +” и приносът на доброволци: бежанци и художници.