Кръгла маса на тема „Сътрудничеството Европа-Африка: в търсене на решения на регионалните и глобални предизвикателства”

14 май, 10:00 ч. в зала: 2028A, УНСС

Катедра „Международни отношения“ към УНСС и Фондация „Опън Спейс“ имат удоволствието да Ви поканят на дискусионен форум, посветен на развитието на политическото и икономическото сътрудничество между държавите от Европа и Африка. В рамките на кръглата маса ще бъдат обсъдени теми, свързани с ефектите от разгръщането на партньорските взаимоотношения в локален, национален, регионален и глобален план. Дебатът е ориентиран към обсъждане на взаимодействията между страните от двата континента, тяхната устойчивост и динамика, специфичните ползи за участниците в тях, както и трудностите пред реализирането им, като наред с това ще бъдат поставени и редица въпроси, кореспондиращи с организационния процес, ресурсното обезпечаване, интегрирането на добри практики, съобразяването с местната конюнктура и др.
Във форума ще се включат младежи от Танзания, Уганда и България, участници в проект „Art and Culture for Unity”, финансиран по програма „Еразъм+“, както и студенти-стажанти от УНСС и СУ, избрали да направят своята студентска практика в неправителствена организация, ангажирана в практическата си дейност с проблематиката.
Фондация „Опън Спейс“ работи от 2014 г. с организации от Африка, с фокус към развитие капацитета на младежката работна сила в държави от континента. Нейни представители ще презентират резултатите от наблюденията си за преодоляване на съществени проблеми по отношение на развитието на сътрудничеството през призмата на устойчивостта и организационното развитие.

Краен срок за изпращане на заявки за участие: 8 май 2018 г.

За контакти: Пепа Пенева, Фондация „Опън Спейс“

Моб: 0889916483,  e-mail: pepa_p@openspacebg.com

————————–

Събитието се случва в рамките на проекта “Art and culture for Unity”,

с финансовата подкрепа на Европейската програма “Erasmus+”, Ключова дейност 2: развитие капацитет в областта на младежта

в партньорство и с гостоприемството на Университет за национално и световно стопанство, катедра “Международна икономика и политика”