Събираме екипи за програма “АлТернатиВи” | 04.12.2014

Във връзка със старта на новата ни програма “АлТернатиВи”, Фондация “Опън Спейс” обявява конкурс за събиране на участници в 2 екипа:

Екип Търсачи:

Млади хора (21 до 29 години), които е работят на терена на заведения, клубове и паркове в София. Задачата им ще бъде да информират младите хора за предстоящи събития; ще помагат на младежките ни екипи в кварталите Надежда, Люлин и Младост; ще подгряват публиката за младежките събития през сезон 1 (март – юли 2015) и сезон 2 (август – ноември 2015).

Ангажираност: вечер, събота и неделя, съгласно работен график на екипа.

Екипи по квартали:

Младежи (15 – 29 години), живеещи в един от кварталите Люлин, Надежда, Младост, желаещи да развият своя проектна идея: за интересно прекарване на свободното време, за решаване на проблем в общността им или подкрепа на някаква кауза чрез взаимодействия с местната общност и институции.

Ангажираност: работи се по собствен график – вечер, събота и неделя.

Събираме екипи за програма “АлТернатиВи”

Преди да кандидатствате:

За всички желаещи да участват в екипите, е важно да знаете, че търсим млади хора:
– искащи да се изявят и да развият своите таланти и умения;
– искащи да развият интересни събития за свободното време за себе си и за своите приятели;
– осъзнаващи ролята на квартала и неговата инфраструктура за интересен живот в свободното време
– приемат принципите за антидискриминация и равнопоставено участие
– желателно е през последната една година да не сте се обучавали или ползвали обучителни услуги.

В селекцията ще спазим принципа за: равен брой участие на мъже и жени; включване на представители на различни общности и малцинствени групи, млади хора в риск от изключване или в обстоятелства затрудняващи тяхното участие (с увреждания, със специфични потребности – в това число и млади родители, жертва на трафик, дискриминация и др.)

Програмата осигурява:

– финансиране за екипа „Търсачи“: бюджет, покриващ разходите по пътувания, телефонни разговори и работа на терена на заведения и клубове в София. Специални чанти ще са разпознавателния елемент, че сте посланик на програма „АлтеРнаТИви“;
– за районните екипи в Люлин, Младост и Надежда: финансови средства, ползване на офис, логистична и организационна подкрепа за реализиране на ваша идея за свободното време.
За всяка от група ще бъде организирано обучение, относно правилата, принципите за работа и етика на общуване.

Желаещите да участват: пишете на  e-mail: info@openspacebg.com  – тема: екипи по програма “АлТернатиВи”

СРОК:

28.12.2014 за екип “Търсачи”

10.02.2015 за екипи по райони

Нека свободното време да бъде не просто стоене на маса или пред телевизора/компютъра, а да бъде изпълнено с интересни събития, развиващи вашите качества и трупащи актив във вашата автобиография.

Проектът “Алтернативи за свободното време” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.