Сезон 3 на програма “Алтернативи” с нови изненади | 25.02.2016

В нова провокация младежите АлтеРнатоРи се хвърлят през следващите 2 месеца.

Идеята им този път е да издирват и документират “човешки престъпления” и “геройски подвизи“. Всички онези модели, които бъдят адмирации или ви вадят извън кожата от гняв са добре дошли да бъдат споделени. А ние ще помогнем да направим контакт с институциите, които моагт по някакъв начин да реагират.

Всеки от нас е бил свидетел на ситуация, в която хората бездействат и очакват друг да свърши работата – общината, полицията… Голяма част от проблемите обаче могат да се предотвратят ако сме активни: вземем позиция, възразим или незабавно сигнализираме. Ако ние имаме гражданска съвест, тогава имаме не само право, но и задължение да реагираме.  В рамките на 2 месеца младите хора искат да привлекат общественото внимание и да помагнат да осъзнаем собственото си значение и важност за решаване на проблеми от обществен и личен интерес – в частност проблеми със средата в квартала, паркирането, грижата за общите пространства и изобщо темите, които засягат общото съжителство.

Добре дошли сте да споделята и вие. Изпращайте ни снимки или споделяте във Facebook. Така чрез своята активност и предоставената информация ще допринесете за оформяне на наше общо искане отговорните власти да вземат мерки, или да потърсят вниманието на съседите за решаването на проблема (доброволно или с предписания).

#Код_човечност и #Човешко_престъпление

Код ЧОВЕЧНОСТ

ЧОВЕШКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

ще бъдат кодовите заглавия.

Проектът “Алтернативи за свободното време” се случва благодарение на Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014