Устойчивото развитие на градовете минава през работа със заинтересовани страни

 

Пепа П. Велева – съосновател и член на екипа на Фондацията става част от работна група по проект за подпомогне сътрудничеството и обмена на ноу-хау между градовете.

Община Велики Преслав участва в международен проект, който е озаглавен „Глобални цели за градовете – сътрудничество за устойчиво развитие на европейските градове”. Град Талин, Естония, ще ръководи новосъздадената мрежа от 19 европейски града, която има за цел да изпълни целите на ООН за устойчиво развитие на местно ниво.

Според кмета на Талин, Михаил Кълварт, дългосрочните планове трябва да вземат предвид целите на ООН за устойчиво развитие, които имат за цел да балансират благосъстоянието на хората и опазването на природните ресурси. „Тези цели осигуряват добра основа за балансирано развитие на градовете, за да се осигури благосъстоянието на жителите и опазването на природните ресурси. За Талин е чест да бъде избран за водещ партньор на тази мрежа.

Проектът за стратегическо партньорство „Прилагане на целите за устойчиво развитие в градовете – глобални цели за градовете“ допринася и за постигане на целите на Зелената сделка на ЕС, като подкрепя устойчивото градско развитие. Целта на Европа е да се превърне в неутрален по отношение на климата континент до 2050 г., което означава, че дотогава тя няма да отделя повече парникови газове, отколкото екосистемата може да отдели.

Партньорството се финансира чрез програмата за Европейския териториално сътрудничество URBACT III на Европейския фонд за регионално развитие, която има за цел да подпомогне сътрудничеството и обмена на ноу-хау между градовете.

Представители на 19-те града, участващи в пилотната мрежа, вече започнаха работа онлайн. Проектът, който вече се изпълнява (от м. март тази година до края на 2022 г.), предвижда създаването на местни работни групи във всеки град партньор, обединяващи експерти  от общинските администрации и  извън тях. Работните групи ще анализират споделен опит и примери за добри практики на градовете, участващи в проекта при планирането на изпълнението на целите за устойчиво развитие. Те ще участват и в разработването на план за действие за изпълнение на целите за устойчиво развитие на местно ниво. В процесите ще се използва принципа на участието на заинтереованите страни и прилагането на съвместни творчески методи.

Проектът включва градове като Брага (Португалия), Братислава (Словакия), Dzierżoniów (Полша), Глазгоу (Великобритания), Евле (Швеция), Ираклион (Гърция), Йиглава (Чехия), Клайпеда (Литва), Ла Рошел (Франция), Manresa (Испания), Mouscron (Белгия), Ozalj (Хърватия), Reggio Emilia (Италия), Schiedam (Холандия), Solingen (Германия), Талин (Естония), Велики Преслав (България), Veszprém (Унгария) и Trim (Ирландия).

Най-общо принципът на устойчивото развитие включва премахването на бедността в световен мащаб, гарантирането на достойно съществуване, осигуреното добро качество на живот, като същевременно се опазват природните ресурси и околната среда за идните поколения.

Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. са разделени на три основни области: хуманност, околна среда и икономика, фокусирайки се върху премахването на бедността, равенството между половете, чистите води, изменението на климата, устойчивите градове, енергийната устойчивост, икономическия растеж и заетостта.