Tag

#Човешко_престъпление Архиви | Open Space Foundation

Сезон 3 на програма “Алтернативи” с нови изненади | 25.02.2016

By | Алтернативи, Новини

В нова провокация младежите АлтеРнатоРи се хвърлят през следващите 2 месеца. Идеята им този път е да издирват и документират “човешки престъпления” и “геройски подвизи“. Всички онези модели, които бъдят…

Read More