Търси се! 2-ма участници за тренинг курс | 09.12.2014

АКТИВНА:

  • Тренинг курс: “Social Entrepreneurship Now!” |  Uri (Италия)  |   11 – 18 Февруари 2015 (7 пълни работни дни)

Участници: 25 човека – 2 от България,

Профил на участниците: младежки работници, социални работници, младежки лидери) от 11 държави (Italy, Spain, Bulgaria, Austria, Poland, Malta, Uk, Romania, Croatia, Portugal and The Netherlands). 

The Training Course aims at exploring the concept of social entrepreneurship as an innovative way to solve social problems using entrepreneurial skills and youth voice.

Работен език: английски

Курсът се финансира по програма “Erasmus +” на ЕС, като са покрити разходите за транспорт (виж. лимит за пътуване в документа), настаняване, храна и таксата за курса.

Инфо-пак: Infopack SEN February

За записване: изпратете CV и мотивационно писмо на адрес: info@openspacebg.com, като посочите курса, за който кандидатствате