Търсим 3-ма участника за Тренинг курс за развитие на лидерски умения чрез саморефлексия:

Change maker 2.0. 

Цел на тренинга е:

  • учстниците да анализират ролята на лидерството и да изследват собствените си нагласи, подход и вътрешна мотивация за работа с доброволци;
  • да подобрите и усилите практическите си умения (особено коучинг и комуникация) за работа с групи и проекти свързани с доброволчество;
  • да приложите опита си на практика и да анализирате работата си.

Какво ще получат участниците?

  • Changemaker 2.0 не е типа обучение, с което може би сте свикнали, когато става въпрос неформално образование или Еразъм +. Това е програма, която ще ви предизвика, ще ви помогне да анализирате собствените си граници и да реализирате истинска личностна промяна.

За кого е предназначен тренинга: 

  • за младежки работници/лидери, които ще ръководят доброволчески проект или работен лагер през 2019/2020;
  • участвали поне в 1 работен лагер като участник (предишен) опит в ръководството на работен лагер или други
    тип проект са добре дошли, но не са задължителни);

Разходите се покриват от програма Еразъм+ на ЕС. Транспорт от България до Чехия е в рамките на 275 евро.

Информация за тренинга, видео и как да кандидатствате: Infoletter_Changemaker 2.0 TC2