Тренинг курс в Швеция – 6 – 15 септември 2019

Търсим участник за тренинг курс в Швеция.

GLOBAL COACHING

Във фокуса на обучението са:

 • глобално правосъдие и образование.
 • повишаване на осведомеността и познанията за глобалните структури на властта и несправедливостта.

Цел на тренинга е да разясни на младежките работници в сектора на гражданското общество теми като:

 • демокрация и
 • потискащи структури като: расизъм, империализъм, икономическо неравенство и несправедливост.

Какво ще получат участниците?

 • знания за глобалната справедливост,
 • потисническите структури и
 • демокрацията.

Освен това:

 • Конкретни инструменти за планиране, изпълнение и оценка на проекти, насочени към социални промени.
 • Разбиране на последиците от доброволческия туризъм: критична перспектива за благотворителната дейност.
 • Международна солидарност – как можем да си сътрудничим?

За кого е предназначен тренинга: 

 • младежки работници;
 • активни социални активисти;

Разходите се покриват от програма Еразъм+ на ЕС. Транспорт от България до Швеция в рамките на 560 евро.

Информация за тренинга и как да кандидатствате: Info letter, Global Coaching 2019, TC2