Обучение за организиране на доброволчески инициативи

Обучение за организиране на доброволчески инициативи

На 22 и 23 август приключи втория цикъл от обучението ни за организиране на доброволчески инициативи по проект “Мръдни си пръста”. Участваха 16 младежи от района на Велики Преслав.

В първия цикъл (3-4 август) младите хора правиха анализ на проблеми в града им и причините, които са довели до тях. Анализираха какво биха могли да направят самите те, за да променят нещата. Представени им бяха инструменти, които бизнеса ползва в своята работа, като “Дърво на проблемите”, “Дърво на решенията” и SWOT анализ. През първия ден картината бе доста песимистична, но в следващия успяхме да обърнем настроението с представянето на добри практики от различни места.

Втория цикъл (22 – 23 август) младежите представиха своите домашни: да изберат места, които искат да променят и по-важното планът им как това да се случи.  Появиха се интересни идеи, и още по-оживени спорове: “Дали е възможно?”, “Дали е важно?” и “Колко ще струва?”.

Предстои ни само след ден да представим идеите на хора от града и да обсъдим заедно вероятна работа по обектите в близките месец и половина – два. Предизвикателството за младите хора е да защитят идеите си и да намерят съмишленици за проектите си. А ние от екипа на фондацията ще помогнем финансово, логистично и чрез емоциална подкрепа през целия път на работа.

Смисълът от подобни програми е безспорен. от една страна съчетава обучение и възможност за последващо практикуване и прилагане на идеите, появили се в резултат на обучението. Това позволява новопридобитите знания и умения да бъдат превърнати в навици и трайно поведение.

От друга страна, супервизията ще позволи младите хора да се чувстват подкрепени и защитени, да експериментират без да се притесняват, че могат да допуснат грешка. Важното е че те самите ще участват в процес на рефлексия и ще анализират постиженията си и какви са причините за успехите и неуспехите.

Следете страницата ни през следващите 2 месеца. Очакват ни изненади.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта 2016 -2020 на Министерство на младежта и спорта, в партньорство с Община Велики Преслав.