Тренинг МОЛА в София

Тренинг МОЛА в СОфия

 

Първия уикенд на Новата година ни събра в Обучителната СТЕМ база на МОН в София с интересни млади хора. Два дни “МОЛА” или програма за активиране на лидери на обществено мнение бе във фокуса на нашето внимание. Участници от София, Пловдив, Смолян ….. влязоха в нашата трета пилотна група, с която ще работим в следващите 3 месеца.

МОЛА е тренировъчна програма, която колеги от ХЕСЕД (България) разработиха по съвместния ни проект ACTIon. Една от целите на проекта ни е да подобри критичното мислене и медийната грамотност сред учащите, родителите и образователния персонал. Подходът е изключително иновативен: и кани за участие юноши и младежи от социално слаби региони, етническо малцинство / ромски младежи и млади мигранти / бежанци, които изпитват най-големите бариери по отношение на социалното включване в областта на здравеопазването и общото образование, пазара на труда и обществения живот.

Ето какво споделиха участниците след тренинга:

Научих как  да различавам факт и мнение, как да отделям новините, и неочаквано много полезни трикове за търсене в Google.”

“..много за сигурността и безопасността в Интернет”.

“Научих как можем неволно да повлияем на това как другите ни виждат, наистина трябва да знаем какво да публикуваме. Видях друга страна в себе си и трябва да я развия по подходящ начин”. 

В следващите седмици предстои да видим какво младежите ще споделят в своите социални профили. Какви теми ще дискутират със своите приятелски кръгове. Ако се интересуваш от подобни програми можеш да се свържеш с нас за следващата група. Пиши ни на e-mail: info@openspacebg.com.

За проекта:

ACTIon изолзва:

  • Добрата практика: Лидер на популярното мнение (POL), подход на интервенция и превенция на ниво общност, използващ младежки ролеви модели, за да повлияе на образователните и поведенчески промени в общността. Приспособяването му към онлайн среда и привеждането му в съответствие с дигиталната компетентност, гражданството и гражданското образование ще помогнат по нов начин да се обърнем към младите групи в неравностойно положение и тяхната социална среда.
  • Инструменти за цифрово онлайн участие и образование: използването на F.I.R.E. – (От идея до реалността и изпълнениета), приложение за смартфони, която екипът на Фондация Опън Спейс разработи и пусна в употреба през лятото на 2020 г. в е-платформи: Android и iOs (www.studyathome.eu ), ще бъдат внедрени както на индивидуално, така и на общностно ниво. Както и платформата OPIN.ME, за събиране и проучване на обществено мнение по важни теми, засягащи общността. Целта е да се комбинират онлайн и офлайн образованието, за да се допълват взаимно и да се насърчи активното участие на младежките групи.

На страницата на проекта: https://www.erasmus-action.eu/ може да следите за постиженията по проекта, да изтеглите обучителни материали (тук) или да сте информирани и да се срещнете с хора от екипа ни за да научите как да прилагате тренинг програмите ни MOLA и DigiPack в своята работа. Материалите са преведени и адаптирани на няколко езика: английски, български, немски, гръцки и северно македонски език. През април 2023 предстои среща с хората, които вече са пилотирали моделите в своите страни и могат да споделят опита си с вас.

Бъди активен, учи и се развивай където и да си! Света може да бъде по-добро място за всички нас, но зависи от твоята, моята, нашата работа.

Партньори по проекта:

Проектът се финансира от: програма “Erasmus+”, Подкрепа на реформи, KД3 Социално включване чрез Обучение, тренинги и младежи