Тренинг курс в Бран, Румъния

Sprijin si Dezvoltare Association от Brașov (Румъния), в партньорство със:

TYRTAIOS SPORTS CLUB FOR DISABLED от Гърция,

Kaunas University of Technology Students Union от Литва,

Institutul de Instruire in Dezvoltare “MilleniuM” от Молдова,

Amasya Türk Telekom, Technical and Industrial Vocational High School от Турция,

Civic Forum NGO от Армения,

Towards to the Future” Public Union от Азербайджан,

Youth Association DRONI от Грузия,

Mykolaiv city youth non- profit organization “Iskra” от Украйна,

OPEN SPACE Foundation от България,

Stowarzyszenie Elbląg Europa от Полша,

MHA ” Dobra Wola” от Беларус

Подготвят тренинг курс по проект „ЦЕННОСТТА НА РАЗЛИЧИЕТО“, финансиран от Европейския съюз по програма „Младежа в действие“, Дейност 3 – Младежта на света,

Под-дейност 3.1 – Партньорство със съседни страна на ЕС

Тренинг и Работа в мрежа в областта на младежта

Място на дейностите: Bran (Румъния)

Дати: 05.15.2014 – 26.05.2014.

Целта на тренинга бе да подпомогнем младежки лидери, ръководители на проектите и съветниците в областта на младежите в подхода им към културно многообразие и и работата им с младежи с по-малки възможности от бедни райони.

За участие от българска страна са  избрани: Виолина Вескова, Петина Вескова и Петя Василева

Контакт за домакините:

Ana -Maria Cune – проект мениджър

e-mail: sprijinsidezvoltare@yahoo.com

http://sprijinsidezvoltare.wordpress.com/category/proiect-value-th