Ценността на различието

By September 5, 2014Новини

Sprijin si Dezvoltare Association от Brașov (Румъния), в партньорство със:

TYRTAIOS SPORTS CLUB FOR DISABLED от Гърция,

Kaunas University of Technology Students Union от Литва,

Institutul de Instruire in Dezvoltare “MilleniuM” от Молдова,

Amasya Türk Telekom, Technical and Industrial Vocational High School от Турция,

Civic Forum NGO от Армения,

Towards to the Future” Public Union от Азербайджан,

Youth Association DRONI от Грузия,

Mykolaiv city youth non- profit organization “Iskra” от Украйна,

OPEN SPACE Foundation от България,

Stowarzyszenie Elbląg Europa от Полша,

MHA ” Dobra Wola” от Беларус

Работихме по проекта „ЦЕННОСТТА НА РАЗЛИЧИЕТО“, финансиран от Европейския съюз по програма „Младежа в действие“, Дейност 3 – Младежта на света,

Под-дейност 3.1 – Партньорство със съседни страна на ЕС

Тренинг и Работа в мрежа в областта на младежта

Вид дейност: тренинг курс

Място на дейностите: Bran (Румъния)

Проекта стартира на 01/15/2014 и приключва на 10/10/2014.

Тренинг курс: 05.15.2014 – 26.05.2014.

Тук можете да намерите информация и материали по проекта: http://sprijinsidezvoltare.wordpress.com/category/proiect-va

Целта на проекта е да улесни лидерите, ръководителите на проектите и съветниците в областта на младежите в разбирането на културното многообразие и да подпомогне работата им с младежи с по-малки възможности, живеещи в бедни райони.

В проекта бе обхванато: лично и професионално развитие на 36 лидера, ръководители на проекти и съветници в областта на младежите от Румъния, Турция, Гърция, Полша, България, Литва, Украйна, Молдова, Беларус, Армения, Азърбайджан и Грузия чрез развиване на умения, изучаване, отразяване и изследване на понятието за културното многообразие, фокусиране върху справянето с бедността и споделяне на умения и опит, усвоени в работата с млади хора с по-малки възможностти от бедни райони.

Облагодетелствани от проекта ще бъдат предствители на местната общност в гр.Велики Преслав и Шумен – от институции, НПО-и, представители на неформални групи млади хора.

 Фондация „Опън Спейс“  има удоволствието да ви покани на представяне на резулатите от проекта и да поговорим как можем заедно да направим средата ни поинтересна и подкрепяща.

Заповядайте на 17.01.2015 г., от 18:00 ч. в офиса ни в гр.Велики Преслав, ул. Борис Спиров 76, ет.3 (в сградата на  старата община).

 За контакти: Пепа Пенева, М: 0889916483, e-mail: pepa_p@openspacebg.com