Предстоящо: март 2022

By March 1, 2022Uncategorized

Събитията този месец идват с картина на Marcella Papp (Унгария), участник в арт резиденция в София, България, през м.май 2021.

Ето какво да очаквате:

10 Март:

Ще обявим нашите летни лагери и дейности.

17 – 20 Март:

тестваме новия модул (IV): “Медийна грамотност и гражданско участие”, част от App F.I.R.E. по проект ACTIon.

23 Март:

Премиера на филма за арт-резиденцията в София. Културното наследство на София и четирима артисти от Гърция, Северна Македония, Унгария и България са във фокуса на внимание. Повече за проектът “ECHO 2: Traditions in Transition” и работата, която продължава, може да видите на сайта: https://echo-ii.eu/

26 Март – 3 Април: 

тренинг курс в Зигеншор, Сенегал по проект “Youth Going Life“. Младежки работници от екипа ни и артисти в от 3 европейски и 3 африкански държави ще се обучават как социалното и образователното РАЗВИТИЕ на МЛАДЕЖИТЕ може да избухне чрез използване на СЦЕНИЧНИТЕ  ИЗКУСТВА.