Доброволчество в Уганда

By September 16, 2019Новини

С благодарности от екипа на ChildLife Network Uganda приключи проект за ЕДС на две момичета от България в Уганда.

Криста Недялкова и Ахинора Ваташка прекараха 4 месеца в Уганда помагайки на партньорите ни в дейности в  Кампала и провинцията. Момичетата видоха класове по танци и изобразително изкуство. Участваха в обиколките на екипа из провинцията, Ахинора нарисува 2 стени в центъра за работа с деца, а Криста освен че събра и записа личните истории на екипа и децата, които центъра е приютил, направи тренинг за младежките им работници на тема “Не насилствена комуникация”.