Доброволчески проекти търсят своите участници

Избери си на къде да си това лято!

Отиди на място, за което винаги си мечтал!

Срещни се с хора, които ще оценят талантите ти и ще дадат простор на въобръжението и идеите ти.

 

АКТУАЛНИ ПОЗИЦИИ:

 

======= Танзания========

15 май 2019 – 15 септември 2019

 • обучение на местни младежи за работа с компютърни програми и приложения;;
 • участие в младежки радио екип – създаване на радио предавания за проблемите и предизвикателствата в региона;
 • организиране на информационна и рекламна кампания за текущите дейности на организацията;
 • организиране на информационна и рекламна кампания за предстоящото 11-то издание на фолклорния фестивал Cigogo Music fest (в края на юли 2019);
 • работа с партньори извън Африка и представяне на организацията и нейното портфолио пред партньори.

Как да кандидатсваш: info-pack


 

======== Уганда =========

10 май 2019 – 09 септември 2019

 • помощ в дейностите на организацията за разширяване и укрепване на мрежата им в Уганда;
 • пътуване из Уганда за срещи с деца и млади хора;
 • арт-ателиета за деца и младеви;
 • организиране на информационна и рекламна кампания за текущите дейности на организацията;
 • работа с партньори извън Африка и представяне на организацията и нейното портфолио пред партньори.

Как да кандидатсваш: info-pack


 

======== Полша =========

1 Септември 2019 – 30 юли 2020

 • Участие в дейности за младежи и възрастни хора (изграждане на екип, езикови курсове, културни дейности, работилници за рециклиране, спортни дейности;
 • Пряка работа с деца и младежи в училище за дейности на открито;
 • Подпомагане на екипа в организирането на международни обучения за сътрудничество с хора от различни държави по различни теми, вкл. младежки обмени, доброволчество и обучения и обмен;
 • Подготовка и изпълнение на личен проект.

Как да кандидстваш:  Call for Volunteers CIM Horyzonty 2019-2020


 

==== Латвия ======

Go Rural, 9 месеца 

 • Oрганизиране на дейности с вителите на Gulbene, Латвия.
 • Обучение/ подпомагане на изучаването на чужди езици;
 • Организиране и планинране на тематични събития;
 • Организиране, планинране и участие в дейности за свободното време.

Повече за проекта и как да кандидстваш:  Information-about-project-Go-rural

=================

Go Outside, 9 месеца

Дейности за насърчаване на доброволюеството, като презентации, семинари, кратки срещи и посещения на различни институции в община Гулбене;
Планиране и организиране на нови идеи и инициативи, които да са подходящи за нуждите на младите хора ш района, включително културни, образователни и спортни дейности.

Повече за проекта и как да кандидстваш:  Information-about-project-Go-outside


 

========= Италия =========

24 април 2019 – 24 Декември 2019

 • Да научите типичните сицилиански ястия;
 • Да се посветите на селскостопански дейности: отглеждайки ароматни билки, произвеждайки масло, мед, вино и т.н. (това далеч надхвърля простото консумиране и хранене: тези действия създават възможности за размисъл, сравнение, взаимодействие, съпричастност).
 • Да опознаете художествено и културно наследство на района на Buseto Palizzolo, Италия (чрез идентифициране на туристически маршрути и екскурзии); 
 • Насърчаване на разпространението на художествено, културно, гастрономическо наследство (чрез статии, доклади, събития, публикации в социалните медеи на различни езици);
 • Участие в три семинара (с участието на политически фигури, оператори в туризма и социалния сектор, образователните институции); 
 • Подкрепа на хората в неравностойно положение при извършване на лабораторни дейности – полезно, наред с други неща, да се разбере значението на това да се направят помещенията за настаняване достъпни и гостоприемни.

Повече за проекта и как да кандидстваш:  IL GUSTO DELLA SOLIDARIETA–Italy