Доброволци ще помагат на археологически разкопки на 3 обекта в България

Вчера посрещнахме 38 доброволци по проект “Inherited Culture”, реализира се в рамките на Европейската програма “Европейски Корпус за Солидарност”.

INHERITED CULTURE – проект, който събира доброволци от 12 държави в България. Проектът ни се фокусира върху подкрепа при реставрация на инфраструктура с културна значимост, но и в ангажиране на доброволците и местните общности, в дейности за промотиране на културното наследство и представянето му по интересен и иновативен начин пред широка аудитория в Европа и света като цяло.

Доброволците ще помагат за възстановяване на инфраструктурата, но ще добавим и организиране на игри с образователен характер и промотиране на културното наследство в три локации в България: Велики Преслав, Търговище и Петрич чрез интернет и някои дигитални инструменти – като приложения за мобилни телефони, платформи и форуми където хората търсят информация и планират своите пътувания. Ще работим в тясно сътрудничество с местните общности, Общините и културните институции, позиционирани там.

Културата е широко понятие. Тя се възприема като елемент от идентичността, който дава чувство за принадлежност, като начин за изразяване на ценности. Културната привлекателност и културната дипломация като средство в международните отношения е и инструмент за „мека сила“. Спомага за установяването на мирни международни отношения, както и за икономически растеж, вкл. ползи за туризма. Нашето споделено културно наследство е в основата на европейския начин на живот. То ни заобикаля – в градовете, природните и археологическите обекти. То е и в литературата, изкуството, паметниците, занаятите, научени от нашите предци, историите, които разказваме на децата си, храната, която обичаме, и филмите, които гледаме и в които се разпознаваме. Културното наследство определя кои сме и укрепва чувството ни за принадлежност към едно общо европейско семейство. Всички сме част от една мирна общност от над 500 милиона граждани с богата история и преплетени култури.

Амбиция на проекта ни е да се насърчат хората, особено младите хора, да опознаят богатото културно многообразие на Европа, както и да обърнат внимание на мястото, което това културно наследство заема в нашето ежедневие. Акцентирайки върху това, ние искаме да дадем възможност младите хора да станат защитници на нашето културно наследство в бъдеще.

Проектът има за цел да внесе промени в конкретни общности. Да позволим повече хора да се докоснат до информация, до артефакти и паметници от нашето минало. От тези спомени, от нашата история можем да научим много. Надяваме се, че опознавайки и изследвайки нашето споделено културно наследство, много хора ще осъзнаят, че различните им идентичности – било то местна, регионална или национална – могат да се допълват, да се обогатяват и да се подсилват взаимно и да съществуват съвместно с и в рамките на една европейска идентичност. Многообразието е нашето богатство и нашата сила.

Проектът ще позволи на млади хора от различни европейски държави да участват в дейности за съхранение и промотиране на културното наследство. За младите хора това е особено важен период, когато те все още имат стремеж и интензивно търсят по-дълбок смисъл на нещата. Докато търсят собствената си идентичност и своето място под небето, все още имат склонност да поставят под въпрос обичаите, традициите, навиците, вярванията и нагласите, които са им били предадени по време на детството. Това също така е етап от развитието, в който се оформя индивидуалната ценностна система. Запознаването с фактология и интерпретирането на реални събития в миналото могат да разкрият нови перспективи, които ще помогнат на участниците да разглеждат концепциите по-задълбочено и да подхождат критично към свързаността на ценностите и системите от вярвания. Също така могат да помогнат да се придобие по-ясна представа за това какъв не иска да стане човек.

Благодарим на нашите партньори в този проект:

 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейската програма “Европейски корпус за солидарност” – Доброволчески екипи с висок приоритет, проект номер:  101092980,  период на реализация: 2023 – 2025