Апликация, Х в. – находка от югозападната част на Големия царски дворец / Вътрешен град, през 2016 год., в Резиденцията на царската фамилия, управлявала в Преслав.

Образец на лукса, изработена от тънък златен лист в техниката клетъчен емайл. Клетките са оформени от припоени златни телчета, а златен шнур  разделя апликацията на две половини. Емайлът е в пет цвята и са изобразени седемлистни палмети.

Накитът е част от златните експонати в Съкровищницата на Археологически музей „Велики Преслав”.

👉  http://museum-velikipreslav.com/