Работилница за младежки политики в Атина по проект ACTion

На 26 Април в Атина се проведе работилница за политики насочени към младите хора  по проекта ACTion. В събитието наред с партньорите по проекта участваха представители на общински администрации от България, Гърция и Северна Македония, които обмениха опит и идеи за развитието на младежки политики на местно и национално ниво в сферата на развитието на умения на 21 век, дигитално образование и младежко участие.

Участниците поканени от Action Synergy – Вики Георганта, образователен съветник към Института за образователна политика (Institute of Educational Policy) и Василики Якеймиду, училищен съветник към Гръцкия свободен Университет (Hellenic Open University ) представиха вдъхновяващия опит на Гърция в развитието на Национална програма за формиране на уменията на 21 век и въвеждането й в гръцката образователна система.

Гоце Бумбароски, отговорник по въпросите на младежта към община Прилеп, Северна Македония, представи младежките инициативи, реализирани съвместно със SEGA в общината и дейностите в изпълнение на Закона за младежта, който цели насърчаване на младежкото участие и подобряване на възможностите на младите хора за развитие реализация на територията на общината.

Зам. кметът на община Велики Преслав, г-жа Нина Асенова и колегите от  Open Space  представиха своите младежки инициативи включващи участие на младежи в  историческите разкопки на старата столица, подобряване на градската среда, творчески проекти.

ХЕСЕД и г-жа Ралица Герасимова, Главен експерт „Социални дейности и здравеопазване” община Самоков, представиха младежките инициативи реализирани в партньорство по проект „Един подход – много решения. Модел за Интегрирано Развитие (МИР) в град Самоков“.

В рамките на работилницата обсъдихме възможностите за разпространение на резултатите от пилотирането на двете обучителни програми създадени по проекта MOLA и DigiPAC. Споделихме плановете и мечтите си за реализиране на младежки политики на местно, национално и европейско ниво.

В рамките на посещението в Атина имахме възможност да посетим сърцето на древния град- Акропола и да продължим дискусиите в неформална среда.

Екипът на ACTion изказва своята благодарност на представителите на общинските администрации за тяхната ангажираност с проблемите на младите хора и с търсенето на работещи решения за развитието на младежки политики на местно ниво.

Проект ACTIon се реализира с подкрепата на Европейската програма “Еразъм+”, Подкрепа на реформи, KД3 Социално включване чрез Обучение, тренинги и младежи