Младежки обмен „Да разрушим границите помежду си“ в Турция

Четирима ученици от ПГ за приложни изкуства-Смолян и двама от Втора Езикова английска гимназия “Томас Джеферсън” – София, бяха част от младежки обмен в град Амасия, Турция. Обменът беше част от проекта „Да разрушим границите помежду си“ и се проведе между 19 и 28 март 2019 година. В него участваха 36 младежи и младежки лидери от Турция, България, Гърция, Италия и Испания. Изпращаща организация от българска страна е Фондация „Опън Спейс“ – София. Чрез дискусии, работа в групи и културен обмен младите хора преодоляваха стереотипите си, опознаваха се, обменяха идеи. Основна тема бяха проблемите на бежанците и конфликтите в света. Проектът завърши с представянето на резултатите от работата в групите по журналистика, документално видео, музика и театър. Сибел Димитрова и Анна Дерменджиева от 9 клас в ПГПИ – Смолян впечатлиха всички с изпълнението си на народни песни. Двете момичета, заедно с Надя Молова от същия клас и Ева Иванова от Втора английска гимназия- София накараха публиката да се хване на кръшни български хора. Надя Молова отговаряше за рисунките-илюстрации към вестника – продукт от работата в групата по журналистика, ръководена от Захарина Куцева – учител в ПГ за приложни изкуства-Смолян. Най-малкият участник в обмена – Михаил Бояджиев от 8 клас на смолянската Художествена гимназия, беше част от екипа за документално видео, заедно с Димитър Чоторов от Втора АЕГ – София.
След края на проекта младежите се върнаха, заредени с нова енергия и идеи, щастливи с приятелства от различни точки на света, богати с впечатления от видяното в Турция, от информацията и добрата работа в екип.

The Youth Exchange “We’re breaking barriers among US” is promoted by the Şehzadeler Youth Group in order to raise awareness and combat prejudices and stereotypes against immigrants and refugees. With 9 days Youth Exchange during which 36 participants of different countries from Turkey, Italy, Bulgaria, Greece, and Spain work together.35 young people will be offering a glimpse of a culture in the prejudices, the stereotypes of a racism that involves the European consciousness against Roman people.The activities will take place in Amasya, Turkey on 19-27 March 2019 for nine days.

С подкрепата на програма Еразъм+