Младежки обмен “The power of You(th)”

Младежки обмен “The power of You(th)”

Започна младежки обмен с участници от България, Румъния, Сърбия, Нидерландия и Италия „The power of You(th)“. Срещата е опит за установяване и стимулиране на диалог между младежи на местно, национално и европейско ниво. Чрез дискусии, брейнсторм, дебати и симулации младежите се подготвят за бъдещи разговори и да стигнат до демократично решение на европейско ниво с връстници, учители и политици. Изследванията на местно до европейско равнище показват, че младежите биха искали да бъдат включени в процеса на вземане на демократични решения. От друга страна има огромно подозрение към правителството и политиците и младежите смятат, че техният глас няма значение.
„The power of You)th)“ иска да преодолее пропастта чрез диалог и интерактивни инструменти на тук и сега към бъдещето. За да се постигне задоволителен краен резултат, е необходимо първо да се направи анализ за възприемането на Европа в днешно време. По-късно младежите ще разговарят как ще изглежда бъдещето на Европа, и какво всеки от тях може да допринесе то да бъде не само различно, но и по-добро за всички.

С финансовата подкрепа на Европейската програма “Еразъм+” и Националната агенция на Нидерландия