YOUTH GOING LIVE!

YOUTH GOING LIVE! 

Това е първата стъпка от проект, който ще изследва връзките (между културите, между континентите, между поколенията и преди всичко между хората) чрез сценичните изкуства. Докато изследваме културните традиции на 3 африкански и 3 европейски населени места, решихме да разгледаме начините, по които широката публика възприема това, което ни интригува. Задаваме ви само един въпрос. Той е важен за нас. И за вас.

Молим ви да попълните анкетата, която ще намерите тук:

Ще отнеме само 3 минутки от вашето време.

Проектът “Youth Going Live” има за цел да повиши капацитета на младежките организации да подкрепят хората, с които работят, използвайки неформално обучение и сценични изкуства, черпейки от приноса на връстници от Африка и Европа. Проектът ще изгради рамка за обмен на ноу-хау и практики, които биха били от полза за младежкия сектор в световен мащаб, партньорските организации, местните общности и тяхната младеж.

 

Проекът се реализира с подкрепата на програма “Еразъм+” на ЕС, Развитие капацитет в областта на младежта.

Партньори: