Днес сме натоварени с приятната мисия да предадем писма, написани от няколко деца от Уганда на техни връстници в Сливен (България).

Генади, който е на 6-ст месечна доброволческа мисия в Уганда инициира кампания, в която деца от Уганда и България да направят контакт и да започнат да си пишат. 15 писма търсят своите получатели в България, а авторите им от Уганда – отговори, в които да разберат повече за живота и хората от България.

След публикуване във Facebook се появиха още желаещи в България да се включат, като едно училище в гр.Велики Преслав също обяви интерес към традиционната кореспонденция с лист и химикал.

От Уганда обещаха да отговорят на всички писма, които получат. A доброволецът ни Гена(та) ще помага на малчуганите, които чрез писмата ще развиват уменията си да общуват. С навлизането на технологиите малко позабравихме не само да пишем, но и да говорим граматично. Чрез писмата децата ще развиват езиковите си компетенции, но и удоволствието да споделят културата и мечтите си. Ще откриват друга такава, а с нея вероятно и приятели.

 

Участието на Гената в Уганда е Европейска доброволческа служба, част от проекта ни “Изкуство и култура за общност”, финансиран от Европейската програма “Еразъм+”, Ключова дейност 2: развитие капацитета на работещите в областта на младежта.