За доброволчеството – с любов

By September 28, 2020Новини

За Доброволчеството с любов е новата ни рубрика, в която ще ви срещаме с хора за пример.

Започваме с една книга: “Краткосрочното доброволчество”, която представя опита ни с доброволци по програма “Европейска Доброволческа Служба”.

В книгата ще намерите нашите отговори на ключови въпроси като:

  • Какво е да си доброволец от друга държава?
  • Какви са разликите между Краткия и Дългия доброволчески проект?
  • Етапите, по които протича един проект
  • Съвети при избора на доброволци
  • Как да се справите с някои ключови предизвикателства?

но преди всичко ЗАЩО е важно да се правят КРАТКОСРОЧНИ проекти.

Книгата е подготвена на български и английски език и се надяваме да успее да ви вдъхнови.

 

На всички доброволци, които бяха с нас през годините, сърдечно ви БЛАГОДАРИМ!

На ЦРЧР за доверието и подкрепата на нашите идеи и проекти – сърдечно БЛАГОДАРИМ!

 

Книгата е факт, благодарение на финансовата подкрепа на програма “Еразъм+” на ЕС, проект: “ЕДС като врата за развитие”, номер на договора: 2017-2-BG01-KA135-036574

Можете да я изтеглите от тук, или да поръчате копие на хартия. Пишете на адрес: info@openspacebg.com