Април и какво да очаквате от нас?

 

Събитията този месец: 

1-8 Април:  Участваме в младежки обмен „B-Cult”, в Италия

5-9 Април:  Пленер на ученици от художествените училища от гр.Смолян, гр.Варна и гр.Казанлък, проект ECHO2: Традиции в преход

9 Април:  Откриваме изложба на художниците, участвали в арт-резиденция в гр.Смолян, проект ECHO2: Традиции в преход

18:00 ч. в Художвествена галерия р.Смолян

15 Април: Посрещаме доброволчески екип в гр.Петрич

21-24 Април: Тренинг курс HEARTools 2 в Грузия

30 Април – 7 Май: Участваме в младежки обмен „the Power of Youth”, Ниш, Сърбия 

 

————-

Календара този месец представя българския дизайнер Йордан Михалев, участник в Арт-резиденция в София, май 2021

по проект ECHO2: Traditions in Transition с подкрепата на Европесйката програма “Творческа Европа”, Столична програма Култура и Национален фонд Култура