Събираме идеи за зелена трансформация

Идеи за зелена трансформация

Търсим най-добрите идеи за зелена трансформация, които да реализираме в гр.Петрич. Идеи, които помагат да промeним навиците и поведението си, да сме щадящи към околната среда, природата и ресурсите.

В рамките на Лаборатория “Мръдни си пръста” 1.0., която проведохме в гр.Петрич в периода 11 Октомври – 30 Ноември 2022 г. представихме два инструмента, които:

  • помагат на младите хора да подобрят своята медийна грамотност (App F.I.R.E.) и
  • платформата OPIN.ME , с чиято помощ младите хора могат пряко да участват в процеса на вземане на решения.

И двата инструмента са в помощ на младите хора, за да знаят как от една страна, но и на практика да могат да участват активно в обществения живот, цел която сме си поставили в проекта ACTIon . В рамките на фестивала Лаборатория “Мръдни си пръста” в гр.Петрич, поканихме участващите млади хора да дадат своите идеи за зелена трансформация, да предложат практики които щадят природата и ресурсите и е важно да прилагаме в своя живот. Събрахме интересни идеи, които сега споделяме в профила ни в платформата OPIN.ME:

Каним те да да се включиш и ти и да предложиш своята идея.  Решихме да основем фонд за Младежки зелени идеи за гр.Петрич. Средствата, които ще събираме ще се използват за изпълнение на идеи в гр.Петрич и региона.

Как ще работи фонда? 

3 лесни и прозрачни стъпки:

1/. Събираме СРЕДСТВА

2/. Решаваме ЗАЕДНО какво.

3/. Реализиране на идеите прозрачно

1/. ФОНД за събиране на средства

Можеш да дариш средства (а ние ще ти подарим нещо в замяна!)

Сметка за дарения:

IBAN: BG80 UBBS 8002 1041 6009 20

Банка: ОББ

Титуляр: Фондация ОПЪН СПЕЙС

основание: кауза “Мръдни си пръста, Петрич”

Тук можеш да следиш:

  • как се развива кампанията,
  • колко средства са събрани,
  • както и да участваш в избора на инициатива, която да бъде подкрепена.

2/. Решаваме ЗАЕДНО

Ще решаваме ЗАЕДНО какви идеи си заслужава да се реализират, като ще гласуваме в платформата OPIN.ME.  Вече регистрирахме първата покана за събиране на идеи. Ела и предложи нещо, което ще е полезно за града, за хората, за всички ни. До 10.01.2023 г. ще събираме идеи.

След това ще гласуваме. Идеите, които съберат най-много гласове, ще се обсъдят с техните автори за детайлно разписване и планиране на средства и подкрепа, от която се нуждаят.

*Платформата OPIN.ME е разработена и се управлява от Liquid Democracy, сдружение с нестопанска цел от Берлин. Кодът е публично достояние. Тази година платформата вече е достъпна за ползване на български език, постижение което имаме благодарение на партньорството ни по проект ACTIon

3/. Реализиране на ИДЕИТЕ

Реализиране на идеите, спечелили най-много гласове:

Средствата от фонда, който вече работи, ще се използват за финансиране на идеите.

Обещаваме ви пълна прозрачност и отчетност на събраните средства, идеите и как те се реализират.

Събрани СРЕДСТВА:

27 лв.

(актуално към 07.12.2022)

ИДЕИ:

Януари 2022 ще публикуваме,

дотогава следи в OPIN.ME 

РЕАЛИЗИРАНИ  ИДЕИ:

Очаквайте