Една смислена и емоционална седмица за няколко от най-активните младежи в екипа ни.

Младежки обмен в Латвия ги събра заедно младежи от Турция, Латвия, Италия, Белгия и Хърватска. “Тормозът не е на мода” бе тема избрана от латвийската младежка група. Осъзнат като сериозен проблем в училище и извън него, младите хора поставиха въпросът “Какво знам по темата?” и “Как аз самия мога да допринеса за решаването на този проблем в училище”.

Работата започна месец и половина преди самия обмен тук в София. Направи се проучване за най-честите теми за тормоз, кои са най-честите жертви на тормоз, има ли някакъв повтарящ се модел? И има ли изход в тунела? Къде да потърсят помощ, жертвите на тормоз, и как изобщо да се противодейства?

След проучванете, групата написа сценарии, разпределени бяха ролите и задачите, и след 10 дни имаше и готово видео. Историята, която групата ни сподели бе тормоз над момиче в училище, включващо обиди по отношение на външен вид, тегло, гаджета.

В рамките на самия обмен участниците разговаряха за своите наблюдения и личен опит по темата. Произведоха заедно няколко нови продукции, с фокус върху възможните последици ако тормозът не бъде спрян или жертвата е оставена сама да оцелява, които с голямо удоволствие споделяме с вас:

Social experiments in Valmiera city about how people react on Bullying situations on street between young's #erasmus #bullyingisnotcool

Публикувахте от Daina Roze в Сряда, 2 август 2017 г.

"Video 4" about youth problem solving #bullyingisnotcool #erasmuslv with horror point of view

Публикувахте от Daina Roze в Вторник, 1 август 2017 г.

"Video 3" about youth problem solving #bullyingisnotcool #erasmuslv with romantic point of view

Публикувахте от Daina Roze в Сряда, 26 юли 2017 г.

"Video 2" About youth problems threw comedy #eramusLV #bullyingisnotcool

Публикувахте от Daina Roze в Сряда, 26 юли 2017 г.

"Video I" about youth problem solving #bullyingisnotcool #erasmusLV documental point of view

Публикувахте от Daina Roze в Сряда, 26 юли 2017 г.

Направиха се акции в града за провокиране на хората и проверка на реакциите им, когато стават свидетели на актове на тормоз. Изненадващото (или не толкова) бе липсата на адекватна реакция у хората, някой дори си прибраха багажа и се отдалечиха от мястото (вероятно самите те да не пострадат).

Това провокира нови дискусии в групата и мотивация произведените видеа да се споделят в училище сред съучениците. Всяка седмица класовете ровеждат час на класа. Една от темите в тези срещи може да бъде тормозът и как да развием чувствителност и емпатия по отношение на жертвите и нетолератност към тормозещите. Надваме се класните ръководители да приемат идеята и да дадат фронт за подобна дискусия.

Участието на младежкия ни екип се финансира по програма “Еразъм+” на Европейски съюз, Ключова дейност 1: мобилност на граждани. Домакин бе Youth organization “Ligzda”, Латвия.