Кариерен ден в 97 СУ “Братя Миладинови” гр.София

By December 22, 2021Новини

На 21 декември 2021 участвахме в кариерния ден, който екипът на 97 СУ “Братя Миладинови” – София организара за първи път. В събитието взеха участие участие над 30 професионалисти от различни сфери, а вратите бяха отворени за гимназисти и ученици от 97-мо, 40-о и 79-о училище в София. 

“Беше интересно и смислено! – сподели един от нашите участници – Пепа Пенева. – Познавам част от екипа на 97 СУ “Братя Миладинови” в София и много ги харесвам! Познавам и някои от техните ученици, а днес се срещнах и с още от тях. Прекрасни млади хора! Интересуват се, търсят, малко се притесняват, но им предстоят важни избори в живота.
Успех и не се страхувайте от грешки!” им пожелаваме всички ние.
В събитието взеха участие наши доброволци и стажанти. Горовихме за избора на професионален път, как той се извървява, какви програми и обучения помагат не само да направи един човек своя избор, но и да развие допълнителни меки и твърди умения. Представихме обучителната ни програма F.I.R.E. (From Idea to Reality & Execution / От Идеята до Реализация и Изпълнение), която много скоро ще предложи нов четвърти модул свързан с медийната грамотност и гражданска активност на младите хора. Екипът ни продължава да работи в полза и за подкрепа развитието на младите хора. Сега сме се фокусирали върху създаване на тренинг програма, която може да се използва в обучения на живо както и за самостоятелно учене. А потребителите на материалите ще знаят как да търсят информация, критично да я оценяват, да създават сами съдържание и да прилагат наученото в различни области. Програмата в момента предлага 3 модула (Лидерство, Проектно планиране и Изкуството на комуникацията), и е дистъпна за мобилни телефони и таблети, безплатна за ползване.
Четвъртия модул се създава в партньорство с колеги от Германия, България, Белгия,  Гърция и Северна Македония, по проект ACTIon

Ето какво споделиха някои от участниците в кариерния ден: