Участие в дни на кариерата в 97 СУ “Братя Миладинови” гр.София

На 22 Май участвахме в Ден на кариерата в 97 СУ “Братя Миладинови” гр.София.

За втора година екипът на училището кани представители на компании и експерти за срещи с техните учиници. Форума тази година бе по-мащабен и разделен тематично като в ранните часове бе представена програма за дуално обучение и възможността на младите хора да учат и да практикуват в големите вериги: Lidl, Kauflaund, Billa… След това учениците се срещаха с представители на различни компании и екперти, с които разговаряха за компетенциите, нужни им за развитие на успешна кариера.

Наши екип представи на младите хора приложението F.I.R.E., което дава възможност за самообучение по теми свързани с:

  • лидерството и управлението на екипи,
  • проектно планиране и управление,
  • комуникацията с различни публики и през различни медии;
  • и новия ни модул: Медийна грамотност и правата ни он-лайн, който помага да развием коптенции за успешно и безопасно съфиране в Интернет, критично ползване на информацията и създаване на съдържание он-лайн, важно умение, за да може човек да представи себе си на света.

Беше интересно да срещнем тези любопитни млади хора и да разговаряме как и къде могат да развиват своите компетенции и знания извън училище. Говорихме си за програмите “Еразъм+”, “Европесйки корпус за солидарност”, “Discover EU”, които дават възможност младите хора да участват в мобилности и да участват в неформални образователни процеси, да развиват меки умения и да сравняват постиженията, но и предизвикателствата в различните Европесйки държави.

Благодарим за всички интересни въпроси, които получихме! За интереса на младите хора, и на училищното ръковоство за възможността да участваме във форума.