Откриваща среща в Атина, Гърция по проект ECHO

От 20 до 23 юли в Атина (Гърция) се състоя среща за старт на проекта European Cultural Heritage on Stage (ECHO). 

Проектът има за цел да подобри културното производство и да укрепи европейското чувство за принадлежност чрез съчетаване на съвременното художествено творчество с тъмното културно наследство на местните общности в Европа. Фотографията, видеото, живописта и занаятите са средствата, които ще бъдат използвани за разкриване на материалното и нематериалното местно наследство.

В рамките на срещата бяха обсъдени дейностите и задачите на всеки от партньорите, срокове и селекция за избор на участници, документи и план за осигуряване на съфинансирането по проекта. 

В следващите два месеца ще бъдат избрани артисти от всяка от участващите държави за арт  резиденции в Сърбия и Македония. Снимачен екип от Гърция ще документира срещите на артистите с местните общности и работата им по създаването на културни продукти. 

В началото на април 2019 г. в гр.Велики Преслав (България) ще организираме експозиция на произведените културни феномени както и среща с участниците в резиденциите. 

Информация за проекта и работата ни по него може да следите тук: 

 

Проектът се реализира с подкрепата на програма “Creative Europe” на ЕС