Изложба “Традиции в преход” на участниците в Арт-резиденция в гр.Смолян

На 9 април от 18:00 до 19:30 ч. ви каним на откриване на Изложба “Традиции в преход” в Художествената галерия в гр.Смолян.

Представяме ви 4-ма творци от Унгария, Гърция, Северна Македония и България, които през Октомври 2021 г. участваха в арт-резиденция в красивия град Смолян.

Още от самото си създаване, резиденцията си поставя за цел да ги въведе и свърже с местния, национален контекст. Да ги запознае с художественото наследство, култура и природа на България. Този подход не е използван като ограничаващ и затварящ, а като възможност за обогатяване на художествената практика на младите автори, като поле за контакти и взаимно обогатяване. При избора на автори, организаторите също така не поставят формални ограничения. Интересна им е реакцията на автори, които работят както в традиционни живописни техники, така и в областта на сценографията и графичния дизайн.

Информация за авторите: 

Беата Мери (Beata Mery) е унгарска изящна художничка, родена в Дунайска Стреда, Чехословакия през 1987 г.. В момента живее в Солимар, Унгария. През 2014 г. завършва Унгарския университет за изящни изкуства в Будапеща, катедра „Изкуство за щампи“, а през 2015 г. – катедра „Визуално образование“. По време на академичните си години тя има възможността да учи един семестър в Universitas Castilla la Mancha в Куенка, Испания. От 2017 до 2019 г. живее и учи в Индонезия, което оказва силно влияние върху нейното артистично развитие.

Майта Хациоаниду (Maita Chatziioannidou) е родена през 1986 г. в Солун (Гърция). Докато изучава архитектура (Auth, UniFi), тя се фокусира върху създаването на изображения, които разказват истории предимно чрез илюстрация, считайки книгата за един от най-интересните дизайнерски обекти. Работейки след това като графичен дизайнер, тя е основател на Loopo Studio – Architectural & Graphic Design (2012 г), което за нея и нейните колеги, е поле за изследване на границите на дизайна и личното изразяване, както и областта на изследване на дизайна като труд.

Бурим Аждини (Burim Ajdini) е роден през 1980 г. в Тетово. Завършил е факултета по изящни изкуства в Тетовския държавен университет, а магистърска степен – във факултета по изящни изкуства на университета в Прищина през 2005 г. Бурим Аждини от 1999 г. работи като преподавател по изобразително изкуство в СОУ „Моша пижаде” в Тетово.

Галина Абаджимаринова е родена и живее в град Търговище (България). Завършила е Националната художествена академия в София (България), специалност сценограф. Работи като сценограф от 20 години и има над 50 реализирани проекта по сценичен дизайн и костюми, както за драматични, така и за няколко куклени представления. Работила е с различни режисьори и е носител на множество награди за сценичен дизайн.

Заповядайте на коктейла за откриване на изложбата. Ще се срещнем с творците и ще разговаряме как Родопите и прекрасните традиционни костюми и елементи от обзавеждането на домовете в миналото са ги вдъхновявали.

 

Проектът се финансира по програма „Творческа Европа“ на ЕС, програма „Култура“ на Столична община и Национален фонд Култура.

Партньори по проекта: