Бюлетин № 1 по проекта ECHO – Европейско културно наследство на сцената

Излезе Първия бюлетин по проектът ни ECHO – European Cultural heritage on stage

Впечатленията на артистите, участвали в арт-резиденциите в Битоля (Македония) и Нови Сад (Сърбия), и какво престои

Трагедията и ужасът са част, която присъства в творбите на Мартина (една от българските художнички), но същевременно показва както болката, която хората могат да си причинят един на друг, така и надежда, която блести в тъмнината. Чрез изкуството тя се опитва да накара хората да научат урок с важно послание: всичко е в нашите ръце, всяко добро или лошо решение.

Иванка Ставрева – Иви: нейният проект предава едно важно послание: нашите действия и последствията. “Хората могат да построят танк, но могат и да посадят цвете”, казва тя и се опитва да покаже с изкуството си, че всичко добро или лошо е в съзнанието на хората и всяко действие има своите последствия”.

Целия материал четете тук: ECHO Newsletter 1 bulgarian

Проектът се финансира по програмa “Creative Europe”, с подкрепата на Национален фонд Култура:

 

в партньорство на: