Брой 1 на нашето списание ECHU вече е он-лайн

Готов е първия брой на списанието ни ECHU – European Cultural Heritage Unated us

Всичко за Мартеницата и няколко трика как да си направите своя мартеница.

Автор на материалите: Alice de Villeblanche (Франция)

Дизайн и оформление: Alice de Villeblanche (Франция)

 

ECHUu – “Европейското културно наследство ни обединява” е проект фокусиран върху културното наследство и изкуствата, който има за цел да укрепи европейското чувство за принадлежност и взаимопомощ чрез съчетаване на обучение, проучвания и работа с местната общност. Целта на проекта е да се създадат условия за разкриване на материалното и нематериалното местно наследство, неговото дигитализиране и споделяне он-лайн.

В дългосрочен план, проектът има за цел да развие взаимодействието между Европейски организации като мобилизира наличните ресурси за справяне с един голям проблем в малките населени места като: високо ниво на миграция и застаряващо население, с чието изчезване ще изчезнат и интересни традиционни модели и практики от културата на Европа.

В момента в гр.Велики Преслав трима младежи са ангажирани в мисията да проучват, дигитализират и разпространяват нематериалното културно наследство на България. Alice и Gabin са от Франция, а Дани от България и вече втори месец са в града, за да се срещат с местните хора и да записват техните истории и спомени.

Следете за следващите публикации по темата:  #ECHU и #CulturalHeritageVelikiPreslav

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейски Корпус за Солидарност